Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

       CSV Forum          PACT Network          หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีปัจจุบัน    ปีย้อนหลัง


สถาบันไทยพัฒน์ เปิดตัว PACT Network เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand) แพลตฟอร์มการต่อต้านการทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ ที่เน้นรูปธรรมการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ (Action-oriented) และมุ่งสร้างให้เกิดพื้นที่การดำเนินงานในระดับอุตสาหกรรม (Industry-specific) โดยอ้างอิงกับหลักการและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
NMG, Thaipat Institute jointly launch media transparency initiative
'ไทยพัฒน์' ผนึก เนชั่น ต้านทุจริตห่วงโซ่ธุรกิจ
เนชั่น จับมือ ไทยพัฒน์ หุ้นส่วนต่อต้านทุจริต
ชมข่าวเปิดตัวในรายการ 'ชั่วโมงธุรกิจ'
ฟังบทสัมภาษณ์ในรายการ 'ลับคมธุรกิจ'

 


ESG100: กิจการวิถียั่งยืน
คุณประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2558คุณธรณ์ ประจักษ์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ปี 2558คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจธนาคาร ปี 2558คุณฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจเหมืองแร่ ปี 2558คุณสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2558คุณเบรนดอน วอเทอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทโกลว์ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปี 2558

 สถาบันไทยพัฒน์ เปิดมิติใหม่ จัดอันดับธุรกิจด้านการพัฒนาความยั่งยืนครั้งแรกในประเทศไทย รองรับความต้องการนักลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ตอบโจทย์การลงทุนยั่งยืน พร้อม ประกาศหลักทรัพย์จดทะเบียนติดอันดับ ESG 100 (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (English Version)
100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100

ESG100 ในข่าว
'ESG' ความดีที่เหนือชั้น บันไดขั้นที่ 3 ของ 'CSR'
สถาบันไทยพัฒน์ เตรียมจัดอันดับ ESG ดึงบริษัทนอกตลาดร่วมขบวน
สถาบันไทยพัฒน์ เปิดโผ 100 ธุรกิจมุ่งสู่วิถียั่งยืน
ESG เครื่องแสดงผล CSR นักลงทุนใช้ส่องกิจการยั่งยืน
Thailand -based firms rated on ESG
ไทยพัฒน์จัด “ESG Rating” เลือก 100 บจ. ลงทุนโปร่งใสคำนึงสังคม (เพิ่มเติม)
ไทยพัฒน์เปิดมิติใหม่จัด "ESG Rating" หนุนลงทุนโปร่งใส ดูแลสังคม-สวล. ประกาศ 100 บจ. มุ่งธุรกิจยั่งยืน
ในข่าวประชาชาติธุรกิจ
ในข่าวคมชัดลึก
ในข่าวการเงินการธนาคาร
ในข่าวกรุงเทพธุรกิจ
ในข่าวโพสต์ทูเดย์
ในข่าวสยามรัฐ
ฟังบทสัมภาษณ์เรื่อง ESG100 ในรายการลับคมธุรกิจ

 สถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2558: Sustainable Enterprise” และการเสวนาเรื่อง "ESG: The Factors of Sustainability" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2558
เอกสารในช่วงการเสวนา ESG
กำหนดการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มองทิศทาง ซีเอสอาร์ 2558 ESG กุญแจสู่ความยั่งยืน
ESG เครื่องแสดงผล CSR นักลงทุนใช้ส่องกิจการยั่งยืน
'6 ทิศ CSR' ในปี 2558
ความเคลื่อนไหว CSR ปี 58

 


ในปี 2558 นี้ สถาบันไทยพัฒน์ ได้ริเริ่มโครงการ Flexible Workplace ทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยถือเป็นวันที่พนักงานไม่ต้องมาทำงานในสำนักงาน สถาบันไทยพัฒน์ จึงขออภัยมาล่วงหน้า หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสำนักงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอาจติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ตามเลขหมายหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารประจำตัวที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้กับท่าน หรือติดต่อกลับมายังสำนักงานใหม่ ในวันจันทร์-อังคาร และวันพฤหัส-ศุกร์ ในเวลาทำการ

 


สถาบันไทยพัฒน์ ตั้งหน่วยงาน ESG Rating พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ อิงมาตรฐานโลกด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ GISR Standard เพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (รายละเอียด)

 


ดาวน์โหลดไฟล์ "กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม: Creating Shared Value (CSV) ความหนา 27 หน้า เอกสารตั้งต้นสำหรับองค์กรในการทำความเข้าใจเรื่องการสร้างคุณค่าร่วมตามแนวทางของไมเคิล อี พอร์เตอร์ และ มาร์ค เครเมอร์ เจ้าของแนวคิด CSV ฉบับต้นตำรับ โดยทีมที่ปรึกษาของสถาบันไทยพัฒน์ซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองให้เป็น Certified Shared Value Consultant จาก Shared Value Initiative

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner ครอบคลุมการดำเนินงานใน 6 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


สถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (Public Interest Organization) ที่ทำงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มธุรกิจเอกชน วิสาหกิจชุมชน และครัวเรือนภาคเมือง ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (PUEY Community Learning Centre)
สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม (Rural And Social Management Institute)
โรงเรียนเพื่อชีวิต (School for Life)
สถาบันเชนจ์ฟิวส์ชั่น (Change Fusion)