Thaipat Institute

(www.thaipat.org)

Home  |  CSR  |  CSV  |  ESG  |  PACT  |  CRBP  |  SDG  |  TSBI  |  S-Store  |  SDC

ESG Rating

ESG Rating    ESG Rating Report


จากความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต ผู้ลงทุนได้ให้ความสำคัญของข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำว่า ESG ซึ่งย่อมาจาก Environmental, Social, and Governance จึงเกิดขึ้นในแวดวงตลาดทุน เพื่ออธิบายถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน

Financial Times ได้บัญญัติความหมายของ ESG ว่าเป็นคำที่ใช้ในตลาดทุนโดยผู้ลงทุนเพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานของบริษัท และทำให้ล่วงรู้ถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบการดังกล่าวนี้ มาจากบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (CSR) ภายใต้บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป รวมทั้งจัดทำช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ESG ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินการได้ดีให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนจากกลุ่มผู้ลงทุนที่ใช้เกณฑ์ ESG เพื่อสร้างผลตอบแทนทางการเงินที่น่าพอใจในระยะยาว พร้อมๆ กับการสร้างผลกระทบทางสังคมในเชิงบวก

บริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูล ESG หรือต้องการจัดทำข้อมูล ESG เพื่อการเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ติดอันดับ ESG 100 ปี 62 พร้อมคัดกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์ ด้วยเกณฑ์ ESG เป็นครั้งแรก สร้างทางเลือกสำหรับการลงทุนที่ยั่งยืน และได้รับผลตอบแทนที่มิได้ด้อยไปกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป (อ่านต่อ)

100 อันดับหลักทรัพย์ ESG100 (ปี 2019)
Presentation ESG100 - 2019 List (ช่วง ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ)
Presentation สถานการณ์และแนวโน้ม ESG RISK (ช่วง ดร.สุนทร คุณชัยมัง)
เกณฑ์ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100
หลักการที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100

For ESG100 information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้น ESG100 ปี 62
THAIPAT Announces ESG100: 2019 List

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
Funds, REITs added to annual ESG100 listing (The Nation)
กระแสหนุนหุ้นยั่งยืนเกิด กบข.นำขบวนงดลงทุนถ้าผิด (ผู้จัดการออนไลน์)
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้นที่โดดเด่นด้านธุรกิจยั่งยืน ESG100 ปี 62 (SD Thailand)
ทางเลือกนักลงทุน: ESG กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์ (ประชาชาติธุรกิจ)
ESG100 ไทยพัฒน์ ปี”62 พัฒนา บจ.ไทยสู่การลงทุนยั่งยืน (ประชาชาติธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ เปิดรายชื่อหุ้น ESG100 ปี 62 พร้อมจัดอันดับ กองอสังหาฯ - REITs - โครงสร้างพื้นฐานเป็นปีแรก (นิตยสาร MBA)
หุ้น ESG100 ปี 62 (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ เผย ESG100 พร้อมจัดอันดับกองอสังหาฯ, REITs และโครงสร้างพื้นฐานเป็นปีแรก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์)


 


ภาพรวมกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ปี 2015-2019

ผลตอบแทนรวมของดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ (โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่วันฐาน 30 มิ.ย. 58 จนถึงวันที่ 11 มิ.ย. 62) เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (SET TRI) ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 (SET100 TRI) และดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) พบว่า ดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 7.42% ขณะที่ SET TRI ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 6.04% ส่วน SET100 TRI ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 6.13% และ SET50 TRI ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี อยู่ที่ 6.28% ตามลำดับ

เปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง
Thaipat ESG Index (TR) กับ SET TRI, SET100 TRI และ SET50 TRI

 


หนังสือ "รู้จักหุ้น ESG100: ประตูสู่การลงทุนที่ยั่งยืน" ฉบับปี 2562 ความหนา 44 หน้า ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ลงทุนและองค์กรธุรกิจ ในการทำความเข้าใจต่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่เชื่อมโยงกับบทบาทของบริษัทที่มีต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) รูปแบบการลงทุนโดยใช้ข้อมูล ESG และตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืนในประเทศไทย (ดาวน์โหลดหนังสือ)
ข้อมูล ESG100 ย้อนหลัง    ปี 2558  |  ปี 2559  |  ปี 2560  |  ปี 2561