Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

หาดทิพย์ รับมอบเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์

ประเดิมเป็นรายแรกในหมวดธุรกิจเครื่องดื่ม

7 มิถุนายน 2565 – บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้ลิขสิทธิ์จากโคคา-โคล่า คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) รับมอบเครดิตการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นรายแรกในหมวดธุรกิจเครื่องดื่ม

ESG Credit เป็นการให้การรับรองโครงการและความริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ออกให้ในรูปของหน่วยเครดิต ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยประเมินจากขนาดของโครงการที่ส่งผลกระทบทางบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบที่เป็นได้ทั้งโครงการ Giving หรือ Earning


พลตรี พัชร รัตตกุล (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หาดทิพย์ รับมอบ ESG Credit ในโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ จำนวน 43,000 เครดิต จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์

บมจ.หาดทิพย์ ได้รับ ESG Credit ก้อนแรก จำนวน 43,000 เครดิต จากโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) ที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง (ประเทศไทย) (Reef Guardian Thailand) และหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดสตูล ทำการสำรวจความเสียหายและขยายพันธุ์ปะการังทดแทน บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร บริเวณหน้าหาดเกาะบูโหลนเล ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล เพื่อช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หาดทิพย์ กล่าวว่า “การที่ บมจ.หาดทิพย์ ได้รับเครดิตการดำเนินงานด้าน ESG จากสถาบันไทยพัฒน์ ในโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้นี้ ถือเป็นเครื่องรับรองการดำเนินโครงการด้าน ESG ของบริษัทที่มีส่วนในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหน่วยงานอิสระจากภายนอก นับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในโครงการทุกท่าน ต่อการรับรู้คุณค่าที่บริษัทมีเจตจำนงที่จะส่งมอบผ่านโครงการดังกล่าวให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง”

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “สถาบันฯ มีความยินดีที่ทาง บมจ.หาดทิพย์ ได้รับการรับรองเครดิต ESG จากโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ ซึ่งมีส่วนในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าที่ 14 ที่เป็นการดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ ช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลอุดมสมบูรณ์ขึ้น จากการขยายพันธุ์ปะการังที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณชนิดของสัตว์น้ำให้มีความหลากหลาย”

ทั้งนี้ ในโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ บมจ.หาดทิพย์ ยังได้ริเริ่มให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อลดปัญหาขยะทางทะเลเพิ่มเติมอีกด้วย

📌 ข้อมูลโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โทร : 074-210-008 ถึง 18 ต่อ 208
คุณปิยมาศ กัมพลานนท์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
คุณสุวดี ศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

สถาบันไทยพัฒน์: คุณศิตา ศิริศักดิพร
LINE ID: @thaipat
อีเมล: info@thaipat.org[ข่าวประชาสัมพันธ์]