Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปี 2563)

ปี57   ปี58   ปี59   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปีปัจจุบัน   

สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานมอบรางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Community: SDC) โดยมีองค์กรสมาชิกที่ได้รับการประเมินสถานะและได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 96 แห่ง (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ เปิดผลสำรวจสถานภาพความยั่งยืนของ 115 กิจการ ในงาน “The State of Corporate Sustainability in 2020” พร้อมแนะนำเครื่องมือวัดเทียบสมรรถนะการดำเนินงานองค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล “ESG Benchmark” ตามชุดตัวชี้วัดที่สมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (WFE) แนะนำ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ
เอกสารนำเสนอในช่วงเสวนา (เฉพาะองค์กรสมาชิก SDC)

 การแถลงผลการดำเนินงานของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 63

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำการประมวลและจัดทำรายงานสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ ปี 2563 หรือ “The State of Corporate Sustainability in 2020” จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความยั่งยืนที่เปิดเผยโดยองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จำนวน 115 แห่ง (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง หรือ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐาน GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ใช้เนื้อหาที่ได้รับการออกแบบจาก GRI โดยตรง ในวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

 


ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (SDC) สถาบันไทยพัฒน์ ร่วมกับหน่วยงาน The Frontier Network (TFN) เครือข่ายบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นชั้นนำด้านความยั่งยืน จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ The Frontier Network's 2020 Online Global Study Tour for Sustainability and ESG Best Practices เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาที่ดีระหว่างสมาชิกในเครือข่าย ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability) และการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ของกิจการสมาชิกในทั้งสองประเทศ (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging เป็นครั้งแรก เพิ่มทางเลือกสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากปัจจัย ESG ในฐานะ "บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน" หรือ "ESG Emerging List" (อ่านต่อ)

ข่าวและบทความน่าสนใจ
ชนะการลงทุนช่วงโควิด ด้วย ESG (กรุงเทพธุรกิจ)
6 ปี การเดินทางของทำเนียบหุ้น ESG100 (ผู้จัดการออนไลน์)
ทำไมต้องใช้ข้อมูล ESG ในการลงทุน (กรุงเทพธุรกิจ)
การเติบโตของตลาดข้อมูล ESG (กรุงเทพธุรกิจ)
ข้อมูล ESG สำคัญไฉน (กรุงเทพธุรกิจ)
เล็งใช้ “ปัจจัย ESG”…เพิ่มผลตอบแทนการลงทุน ‘ระยะยาว’ (WEALTHY THAI)
BAM ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG Emerging ปี 63 (ข่าวประชาสัมพันธ์)
บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน (กรุงเทพธุรกิจ)

 


'ESG100 Company ปี 2563'
นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหาร และนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ที่สองจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ห้าจากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม นายบวร วงศ์สินอุดม (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายกำธร เอกเมธีพันธ์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2563 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท น้ำมันพืชไทย ถ.รัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) นางปริยา จีระพันธุ์ ประธานอำนวยการ (ที่สองจากขวา) และนางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (คนขวาสุด) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2563 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.หาดทิพย์ สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.รามคำแหง นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี (ที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร และนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (คนซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง ถ.ประเสริฐมนูกิจ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2563 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ ชั้น 19 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สำนักงานใหญ่ นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ถ.วิภาวดีรังสิต นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน นายบัณฑิต สะเพียรชัย (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 ประจำปี 2563 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สามจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (คนซ้ายสุด) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ นายวิชิต เจริญชัยพงศ์ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ และนายศิริชัย แสงเทียนประไพ (คนขวาสุด) รองผู้จัดการฝ่ายกิจการตลาด บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.นำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี นายเซอิจิโระ อาคิตะ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ (ด้านซ้ายสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร และนายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ด้านขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สี่จากขวา) และคณะผู้บริหารบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) และเป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ถ.พระยาสุเรนทร์ นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) และนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กร (ที่หนึ่งจากซ้าย) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่สองจากขวา) ณ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2563” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2563

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ซีพี ออลล์
น้ำมันพืชไทย
หาดทิพย์
ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
ทานตะวันอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
บีซีพีจี
นำสินประกันภัย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ซีฟโก้
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up 2020 Online Forum ในรูปแบบสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สำหรับองค์กรที่ได้รับเชิญ โดยนำเครื่องมือด้านความยั่งยืนมาถ่ายทอด และร่วมขับเคลื่อนกับองค์กรธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเรื่องความยั่งยืน และกิจการที่ต้องการพัฒนายกระดับก้าวขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้นำแถวหน้า ภายใต้ธีม “Return on Sustainability” เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (อ่านต่อ)

 นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of SDG Impact Company” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ "SDG Impact Company" จากการตรวจยืนยันตามเกณฑ์ GCI (Guidance on Core Indicators) ของ ISAR (International Standard of Accounting and Reporting) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (อ่านต่อ)

SDG Impact Company: บริษัทผลัดเปลี่ยนโลก
"SDG Impact Company" เป้าหมายบริษัท สู่ 'การพัฒนาที่ยั่งยืน'

 


บทความซีรี่ส์โควิด
โควิดกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โฉมหน้า CSR หลังโควิด
ธุรกิจเข้าสู่โหมด Recovery จากโควิด
คลายล็อกโควิด แต่อย่าคลายล็อก ESG
ธุรกิจกับการมีส่วนร่วมในสถานการณ์โควิด
กลยุทธ์ภาคธุรกิจเพื่อต่อกรกับโควิด
15 Checklists แนวปฏิบัติผู้ลงทุนในสถานการณ์โควิด
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19 ออกคู่มือ ฉบับผู้ลงทุนสถาบัน
โควิด 19: ESG กระทบโลก กระเทือนธุรกิจ
‘ESG’ ในภาวะวิกฤต ‘โควิด-19’
Checklist ธุรกิจ รับมือ COVID-19
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 แจกคู่มือ ฉบับองค์กร

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19 เผยแพร่ 7 แนวทางที่ผู้ลงทุนควรลงมือดำเนินการโดยทันที เพื่อดูแลจัดการประเด็น ESG ในระยะสั้น และปรับวางแนวการฟื้นตัวที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว.. (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19
เอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19
เอกสาร Investor Stewardship Checklist on COVID-19

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
7 แนวทางผู้ลงทุน รับมือสถานการณ์โควิด-19 (1) (จบ) (ประชาชาติธุรกิจ)
Checklist 7 แนวทางรับมือของผู้ลงทุนต่อ.. COVID19 (SD Perspectives)
15 Checklists แนวปฏิบัติผู้ลงทุนในสถานการณ์โควิด (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19.. (สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19 (กระแสหุ้นออนไลน์)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19.. (MBA Magazine)
7 แนวทางรับมือของผู้ลงทุน.. (ผู้จัดการออนไลน์)
7 บทบาทผู้ลงทุนในยุคโควิดระบาด (กรุงเทพธุรกิจ)

 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ลุกลามไปทุกทวีปทั่วโลก มีรายงานการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยรวมถึงผู้เสียชีวิต ซึ่งบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง.. (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19
เอกสาร Business Response Guidance on COVID-19
เอกสาร Corporate Health Check Form on COVID-19
ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพองค์กรต่อการรับมือโรคโควิด 19
 ☑ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 ☑ บมจ. ซีลิค คอร์พ
 ☑ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
 ผลการตรวจสุขภาพองค์กรมี 3 ระดับ คือ ผ่าน (Passed) ดี (Good) และดีเยี่ยม (Excellent)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ (Thai PBS)
ส่อง 15 เช็คลิสต์ ธุรกิจ รับมือ COVID-19 (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ สู้โควิด-19 มอบเอกสาร.. รับมือไวรัสร้าย (ประชาชาติธุรกิจ)
15 Checklists ของธุรกิจเพื่อเตรียมรับมือโควิด-19 (Smart SME)
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 (สยามรัฐออนไลน์)
Checklist สิ่งที่องค์กรธุรกิจดำเนินการ.. ในช่วง COVID19 (SD Perspectives)
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 (ผู้จัดการออนไลน์)

 การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” เป็นอีกบทพิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร ว่าจะนำพาผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อยู่รอดปลอดภัย และรักษาการเติบโตไว้ได้อย่างไร.. (อ่านต่อ)

‘ESG’ ในภาวะวิกฤต ‘โควิด-19’
"COVID-19" กับปรากฏการณ์ 'ESG'

 


ประกาศสถาบันไทยพัฒน์ ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง: มาตรการสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ประชุม

ประกาศสถาบันไทยพัฒน์ ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2563: The Year of Sustainpreneurship” และการเสวนาเรื่อง Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด)

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2563
เอกสารในช่วงเสวนา Corporate SDG Impact

 


หนังสือ "Corporate SDG Impact: From Purpose to Performance" ความหนา 70 หน้า แนวทางการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และใช้เป็นเครื่องวัดการดำเนินงานในระดับกิจการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในระดับตัวชี้วัด (Indicator-level SDGS) ที่มีความคล้องจองกับข้อมูล SDGs ที่รัฐบาลจัดเก็บในระดับประเทศ (รายละเอียด)

 Year of Sustainpreneurship

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญๆ ในแวดวงธุรกิจกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ที่ควรหยิบยกมากล่าวถึงอยู่ 4 เหตุการณ์ เริ่มจากการลงนามให้คำมั่นของ 181 ซีอีโอที่เป็นสมาชิกของสมาคม Business Roundtable ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1972 ในคำแถลงแห่งความมุ่งประสงค์ของกิจการ (Statement on the Purpose of a Corporation) ที่ปรับเปลี่ยนจุดยืนจากการดำเนินกิจการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น.. (อ่านต่อ)