Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปี 2564)

ปี57   ปี58   ปี59   ปี60   ปี61   ปี62   ปี63   ปี64   ปี65   ปีปัจจุบัน   

สถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure ประจำปี 2564 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Award) 40 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ (Recognition) 45 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) 20 แห่ง รวมทั้งสิ้น 105 รางวัล (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การพิจารณารางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2564
ผลการประกาศรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ปี 2564

 


สถาบันไทยพัฒน์ เปิดผลสำรวจข้อมูลสถานภาพความยั่งยืนของ 826 กิจการ ในงาน “The State of Corporate Sustainability in 2021” พร้อมการเสวนา “ESG Metrics: ตัวชี้วัดธุรกิจวิถียั่งยืน” ให้แก่องค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน (อ่านต่อ)

เปิดผลสำรวจ ESG ธุรกิจไทย ปี 64
กำหนดการ
• เอกสารนำเสนอ ช่วง "ผลการสำรวจข้อมูลความยั่งยืนฯ ปี 2564"
• เอกสารนำเสนอ ช่วง "ESG Metrics: ตัวชี้วัดธุรกิจวิถียั่งยืน"

 


การประเมินลงทุนธีม "ESG" มีความสำคัญไฉน ?
เมื่อเจาะลึกลงไปถึงสาเหตุที่ผู้ลงทุนใช้ข้อมูลจากผู้ประเมิน ESG มากสุด เนื่องเพราะเป็นข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการสร้างผลตอบแทนการลงทุน สามารถใช้เป็นข้อมูลเสริมเพิ่มเติมจากบทวิจัยอื่นในแง่ของผลการดำเนินงานและความเสี่ยงด้าน ESG ของกิจการ.. (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดงาน Thaipat Runners-up 2021 Online Forum ให้กับองค์กรธุรกิจที่สนใจยกระดับการพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนให้ทัดเทียมกับกลุ่มผู้นำแถวหน้า ภายใต้หัวข้อ Stepping from One Report to Global Report และ Updating Standards of Global Reporting (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 7 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในฉบับที่มีการปรับปรุงใหม่ ในหัวข้อ แนะนำมาตรฐาน GRI 103 General Disclosures (Update) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองของ GRI จัดหลักสูตรอบรมการพัฒนากระบวนการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานของ GRI หรือ GRI Standards Certified Training Course ให้แก่องค์กรธุรกิจและหน่วยงานที่สนใจ ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธ-พฤหัสที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรม ESG-in-process Forum ผ่าน Webinar ครั้งที่สี่ สำหรับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบริษัทจดทะเบียนต่อการเปิดเผยข้อมูล ESG ในกระบวนการ (In-process) ในหัวข้อ การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อ 24 หลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging ปี 2564 พร้อมเปิดเผยรายชื่อ 15 หลักทรัพย์ที่อยู่ในทำเนียบ ESG100 ต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน (2558-64) ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนแบบยั่งยืนที่ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิด (อ่านต่อ)

แปซิฟิกไพพ์
โซนิค อินเตอร์เฟรท
ไซมิส แอสเสท
ซิก้า อินโนเวชั่น
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์
โรงพยาบาลศิครินทร์

For ESG information in English, please visit: thaipat.esgrating.com

 


'ESG100 Company ปี 2564'
นายนิวัติ อดิเรก (ที่สองจากขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ (ขวาสุด) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และ นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์และการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บีซีพีจี อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ นายไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับดูแลกิจการ และนายประยุกต์ เจริญจรัสกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TISCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถ.สาทร นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ (ที่สามจากขวา) ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถ.สีลม นายสาธิต สุดบรรทัด (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (DRT) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธาน สถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่สี่จากขวา) กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (ที่สามจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และนายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากขวา) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) อาคาร ธาราสาธร ถ.สาธร นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี (ด้านซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (THIP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2564 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านขวา) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต นายสยาม สุวรรณรัตน์ (ด้านขวา) ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ประจำปี 2564 จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ด้านซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ ณ บมจ.หาดทิพย์ สำนักงานกรุงเทพฯ ถ.รามคำแหง นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร ESG 100 Company ในฐานะองค์กรที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จากนายวรณัฐ เพียรธรรม (ขวา) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ.พระราม 3 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวเกศนรี จองโชติศิริกุล (คนขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานขาย นอร์ทอีส รับเบอร์ กรุงเทพ นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่สามจากซ้าย) และคณะผู้บริหารบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construction) และเป็นบริษัทที่เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่สาม จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.ซีฟโก้ ถ.พระยาสุเรนทร์ นายวิเชียร อมรพูนชัย รักษาการ กรรมการผู้จัดการ (ที่สองจากซ้าย) บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ปี 2564 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่สองจากขวา) ณ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นายสมบุญ ฟูศรีบุญ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ (คนซ้ายสุด) กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (NSI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.นำสินประกันภัย ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2564” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2564

บีซีพีจี
ทิสโก้
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
ซีพี ออลล์
ทานตะวันอุตสาหกรรม
หาดทิพย์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นอร์ทอีส รับเบอร์
ซีฟโก้
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
นำสินประกันภัย

 


โควิด-19 พลิกโฉม CSR แบบถาวร
กิจกรรม CSR เปลี่ยนโฉมหน้าสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) อย่างถาวร
ผลสำรวจล่าสุด ปี 64 กิจการ 43 แห่ง พบ 3 ใน 4 มีแผนการผันตัว (Resilience)
บิ๊กคอร์ป ริเริ่มนำการกำหนดแนวทาง “Herd CSR” มาใช้ภายในกลุ่มบริษัท

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นานเกือบสองปี ทำให้การดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ตามแผนปกติประจำปีของทุกกิจการ จำต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ (อ่านต่อ)

 


ไทยพัฒน์ แจกคู่มือนำทางธุรกิจฝ่าโควิด
ใช้วัฒนธรรมสุขภาพเป็นแกนขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร

สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำหนังสือคู่มือนำทางสร้างองค์กรพร้อมผัน “Resilient Enterprise Guidebook” ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง ความหนา 58 หน้า แนวทางการปรับองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน (Resilience) ด้วยการนำข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health Business Practices) มาเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดวางกลยุทธ์องค์กรให้รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจวิถีปกติใหม่ และการเป็นองค์กรพร้อมผันในทุกสถานการณ์


“ไทยพัฒน์” แจกคู่มือ นำทางธุรกิจฝ่าโควิด
ไทยพัฒน์ ชี้ "Resilience" คีย์สำคัญนำทางธุรกิจฝ่าโควิด-19
ไทยพัฒน์ แจกคู่มือนำทางธุรกิจฝ่าโควิด “Resilient Enterprise Guidebook”

 


โควิดมาใหม่ ธุรกิจจะไปทางไหน
ผลพวงจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทย ที่กลับมาระบาดระลอกใหม่.. ยิ่งเป็นตัวเร่งเร้าให้ภาคธุรกิจ ต้องหันมาใช้เครื่องมือดิจิทัล เป็นช่องทางในการติดต่อ ทำธุรกรรม นำเสนอสินค้าและบริการ มากยิ่งขึ้นไปอีก.. (อ่านต่อ)


"4 มิติ" ที่ธุรกิจต้องปรับตัว (ไปแล้ว)
โควิด-19 พลิกโฉม ภาพ CSR แบบถาวร
โฉมหน้าสำนักงานหลังโควิด
120 วัน ธุรกิจต้องเตรียมอะไร
จะ ‘หยุด’ หรือ ‘อยู่’ กับโควิด
สร้างภาวะพร้อมผันให้องค์กร
ธุรกิจเตรียมรับแรงกระแทกใหญ่
COVID Effect ยังอยู่ (ยาว)
↗ บทความก่อนหน้า

 


ในรอบปี 2563 เครือข่ายรอยเท้านิเวศโลก (Global Footprint Network) ได้บันทึกให้วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินขีดจำกัดที่โลกสามารถฟื้นฟูหรือสร้างขึ้นใหม่ (Regenerate) หรือที่เรียกว่า วันเกินกำลังโลก (Earth Overshoot Day: EOD) ในมุมมองทางเศรษฐกิจ ถือว่า วันถัดจาก EOD สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ใช้สอยจะมีมูลค่าติดลบหรือขาดดุลไปจนสิ้นสุดปี

ในปี 2564 หากประชากรโลกใช้ชีวิตในแบบที่ไทยเป็นอยู่ วันเกินกำลังโลก จะขยับขึ้นมาเป็นวันที่ 15 สิงหาคม 2564 หมายความว่า คนไทยมีการใช้ทรัพยากรเกินกำลังที่โลกจะรองรับได้ ในอัตราเร่งที่สูงกว่าประชากรโลก
ภาคธุรกิจที่ประกาศว่า จะดำเนินธุรกิจโดยนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ หรือการลดขยะและของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) เพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ หรือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) นั้น ไม่เพียงพออีกต่อไป.. (อ่านต่อ)

Natural Asset Companies (NAC) : บริษัทกู้โลก

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดงานแถลง “ทิศทาง CSR ปี 2564: Building Resilient Enterprise” และการเสวนาเรื่อง Post-COVID Strategies: From ‘Recovery’ to ‘Resilience’ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1 (รายละเอียด)

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2564
เอกสารในช่วงเสวนา กลยุทธ์หลังโควิด: จาก ‘ฟื้นฟู’ สู่ ‘พร้อมผัน’

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
6 ทิศทาง CSR ปี 2564 (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ แถลงทิศทาง CSR ปี 64.. (ผู้จัดการออนไลน์)
ไทยพัฒน์ เผย 6 ทิศทาง CSR ปี 2564 (SD Perspectives)
6 ทิศทาง CSR ปี’64 “ไทยพัฒน์” แนะสร้างองค์กรพร้อมผัน.. (ประชาชาติธุรกิจ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ทำการประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2564 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2564: Building Resilient Enterprise” ความหนา 34 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจในการใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 และใช้วางกลยุทธ์การปรับตัวสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) หลังผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำหนังสือบทบาทของภาคธุรกิจในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 “Business Recovery Playbook on COVID-19” ความหนา 134 หน้า โดยรวบรวมกรณีตัวอย่างจากการดำเนินงานของภาคธุรกิจในช่วงการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 35 แห่ง ประมวลเป็นรูปแบบกิจกรรมใน 3 ด้าน สำหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรในช่วงการฟื้นตัว (Recovery) จากสถานการณ์

 


การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น ช่วงต้นปี 2563 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบของสถานการณ์โควิด มิได้ส่งผลเพียงเรื่องสุขภาพของผู้คนในสังคม แต่ยังได้ส่งแรงกระเพื่อมไปยังภาคเศรษฐกิจ ที่เป็นเรื่องปากท้อง กระทบวิถีทำมาหากินของผู้ประกอบการ ตั้งแต่รายใหญ่จนถึงรายย่อย ทั่วทุกหัวระแหง การระบาดระลอกใหม่ ที่กลับมาในช่วงท้ายปี 2563 ทอดยาวข้ามเข้าสู่ปี 2564 กลายเป็นสถานการณ์ที่ขวางกั้นการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเริ่มคลี่คลาย.. (อ่านต่อ)

 


สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งเน้นงานส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการ และขับเคลื่อนเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ทำการประมวลและจัดทำรายงานสถานภาพความยั่งยืนของกิจการ ปี 2563 หรือ “The State of Corporate Sustainability in 2020” จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความยั่งยืนที่เปิดเผยโดยองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน จำนวน 115 แห่ง (อ่านต่อ)

 สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19 เผยแพร่ 7 แนวทางที่ผู้ลงทุนควรลงมือดำเนินการโดยทันที เพื่อดูแลจัดการประเด็น ESG ในระยะสั้น และปรับวางแนวการฟื้นตัวที่ให้ผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว.. (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19
เอกสาร Investor Response Guidance on COVID-19
เอกสาร Investor Stewardship Checklist on COVID-19

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
7 แนวทางผู้ลงทุน รับมือสถานการณ์โควิด-19 (1) (จบ) (ประชาชาติธุรกิจ)
Checklist 7 แนวทางรับมือของผู้ลงทุนต่อ.. COVID19 (SD Perspectives)
15 Checklists แนวปฏิบัติผู้ลงทุนในสถานการณ์โควิด (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19.. (สำนักข่าวไทยไทม์นิวส์)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19 (กระแสหุ้นออนไลน์)
ไทยพัฒน์ ชู 7 บทบาทผู้ลงทุนยุค COVID-19.. (MBA Magazine)
7 แนวทางรับมือของผู้ลงทุน.. (ผู้จัดการออนไลน์)
7 บทบาทผู้ลงทุนในยุคโควิดระบาด (กรุงเทพธุรกิจ)

 จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ลุกลามไปทุกทวีปทั่วโลก มีรายงานการพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ และการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยรวมถึงผู้เสียชีวิต ซึ่งบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง.. (อ่านต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19
เอกสาร Business Response Guidance on COVID-19
เอกสาร Corporate Health Check Form on COVID-19
ตัวอย่างรายงานการตรวจสุขภาพองค์กรต่อการรับมือโรคโควิด 19
 ☑ บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)
 ☑ บมจ. ซีลิค คอร์พ
 ☑ บมจ. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
 ผลการตรวจสุขภาพองค์กรมี 3 ระดับ คือ ผ่าน (Passed) ดี (Good) และดีเยี่ยม (Excellent)

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
15 แนวทางรับมือ COVID-19 สำหรับภาคธุรกิจ (Thai PBS)
ส่อง 15 เช็คลิสต์ ธุรกิจ รับมือ COVID-19 (กรุงเทพธุรกิจ)
ไทยพัฒน์ สู้โควิด-19 มอบเอกสาร.. รับมือไวรัสร้าย (ประชาชาติธุรกิจ)
15 Checklists ของธุรกิจเพื่อเตรียมรับมือโควิด-19 (Smart SME)
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 (สยามรัฐออนไลน์)
Checklist สิ่งที่องค์กรธุรกิจดำเนินการ.. ในช่วง COVID19 (SD Perspectives)
ไทยพัฒน์ แนะธุรกิจรับมือ COVID-19 (ผู้จัดการออนไลน์)

 การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” เป็นอีกบทพิสูจน์ความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กร ว่าจะนำพาผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อยู่รอดปลอดภัย และรักษาการเติบโตไว้ได้อย่างไร.. (อ่านต่อ)

‘ESG’ ในภาวะวิกฤต ‘โควิด-19’
"COVID-19" กับปรากฏการณ์ 'ESG'